Formy pomocy

  

FORMY POMOCY DLA OFIAR PRZEMOCY w RODZINIE

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OŚWIĘCIM 

ŚWIADCZONA JEST BEZPŁATNA POMOC SPECJALISTÓW

 

Specjaliści ds. przemocy w rodzinie :

przyjmują w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grojcu ul. Beskidzka 100

w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku - od 7.00 do 15.00

w każdy pierwszy wtorek miesiąca od 7.00 do 17.00

możliwość skorzystania z porad telefonicznych : +48 (33) 846 64 38; 846 64 37; 846 64 28; 846 64 27

 

Prawnik :

Wizytę nalezy wcześniej umówić za pośrednictwem tut. Ośrodka pod numerami telefonu : +48 (33) 846 64 38, 846 64 37, 846 64 28, 846 64 27. 

 

Pedagog terapeuta :

Wizytę nalezy wcześniej umówić za pośrednictwem tut. Ośrodka pod numerami telefonu : +48 (33) 846 64 38, 846 64 37, 846 64 28, 846 64 27.