Zrealizowane działania

 

W marcu 2012r. zakończyła się rekrutacja uczestników do projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim”.
 
  
 

       

 

W ramach zadania aktywna integracja realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu projektu systemowego „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostały zorganizowane pierwsze indywidualne konsultacje specjalistyczne. Skierowane są one do uczestników projektu i ich rodzin.
 
                                          TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 
                          Warsztaty integracyjne z elementami autoprezentacji
  
19 kwietnia 2012r. w ramach zadania „Aktywna integracja” uczestnicy projektu „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej uczestniczyli w pierwszym w 2012r. treningu kompetencji społecznych tj.: w warsztatach integracyjnych z elementami autoprezentacji. 
 
  
 
 
2 czerwca 2012r. od wczesnych godzin porannych na terenie Domu Ludowego w Harmężach można było zauważyć niecodzienny gwar i ruch. Trwały bowiem ostatnie przygotowania do „Pikniku Rodzinnego”
 
 
  
                              
 
Czy łatwo być młodym – zagrożenia, a wolność osobista? – pytanie to stało się myślą przewodnią debaty społecznej zorganizowanej w ramach projektu systemowego „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim” dnia 22 października 2012r. w Domu Ludowym w Harmężach.
 
 
 
 
 
                                                                           KONFERENCJA
 
W dniu 20 grudnia 2012 roku w Domu Ludowym w Harmężach odbyła się konferencja podsumowującą realizację projektu systemowego „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim”. Zorganizowanie konferencji zostało współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE EDYCJI 2012
 
 
Zakończyła się kolejna edycja projektu systemowego „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu.
 
 
 
     
 
 
Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców
Gminy Oświęcim”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
 Funduszu Społecznego