Grupa Wsparcia

 

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu funkcjonuje grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.  

Zainteresowanych udziałem w grupie wsparcia prosimy o kontakt z GOPS pod numerami  telefonu: (33)  846-64-27, 846-64-37. 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

GRUPY WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

w 2019r.

( mieszkańców z terenu Gminy Oświęcim )

 

Zajęcia odbywają  się w  Urzędzie Gminy w Oświęcimiu

Oświęcim ul. Zamkowa 12

( sala sesyjna)
 

 

Lp. Data :

Godzina:

 

1. 27 luty

17:30- 20:00

2. 13 marzec

17:30- 20:00

3.

27 marzec

17:30- 20:00

4.

10 kwiecień

17:30- 20:00

5.

24 kwiecień

17:30- 20:00

6.

15 maj

17:30- 20:00

7.

29 maj

17:30- 20:00

8.

12 czerwiec

17:30- 20:00

9.

11 wrzesień

17:30- 20:00

10.

9 październik

17:30- 20:00

11.

23 październik

17:30- 20:00

12.

30 październik

17:30- 20:00

13.

13 listopad

17:30- 20:00

14.

27 listopad

17:30- 20:00

15.

11 grudzień

17:30- 20:00

 

   

 

KOLEŻEŃSKA  GRUPA  WSPARCIA

 

W ramach  systemu wsparcia dla osób bezpośrednio pracującymi z osobami dotkniętymi przemocą i stosującymi przemoc Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zainicjował spotkania pracowników socjalnych  w ramach Koleżeńskiej Grupy Wsparcia.

Pierwsze spotkanie, w którym uczestniczyło 10-ciu pracowników socjalnych z 6-ciu ośrodków pomocy społecznej powiatu oświęcimskiego  miało miejsce  1 grudnia 2014r.  w siedzibie GOPS w Grojcu. Kolejne spotkania będą odbywać się cyklicznie w poszczególnych ośrodkach.

W trakcie spotkania omawiano zalecenia pokontrolne dotyczące prowadzonej procedury Niebieska Karta, wymieniano doświadczenia związane z pracą w rodzinach dotkniętych problemem przemocy, omówiono zasady funkcjonowania Koleżeńskiej Grupy Wsparcia.