Czy tak musi być?- debata społeczna nt. przemocy w rodzinie

Czy tak musi być?- debata społeczna nt. przemocy w rodzinie Środa, 24 lipca 2013

Komenda Powiatowa Policji oraz Urząd Gminy Oświęcim zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy na debatę społeczną poświęconą przemocy w rodzinie. Debata odbędzie się w dniu 24 lipca br., o godz.17- w budynku OSP w Brzezince

Od 22 lipca bezpłatne zajęcia karate! Zapraszamy!

Od 22 lipca bezpłatne zajęcia karate! Zapraszamy! Czwartek, 18 lipca 2013

Będa to cotygodniowe zajęcia realizowane w ramach projektu systemowego „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundusz Alimentacyjny-rozpoczęto przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy

Fundusz Alimentacyjny-rozpoczęto przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy Czwartek, 1 sierpnia 2013   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu informuje, iż od dnia 01.08.2013r. rozpoczął przyjmowanie nowych wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 01.10.2013r. do dnia 30.09.2014

Od 1 września przyjmujemy wnioski na stypendia szkolne!

Od 1 września przyjmujemy wnioski na stypendia szkolne! Poniedziałek, 12 sierpnia 2013   Wraz z nowym rokiem szkolnym 2013/2014 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów (od 7 do 24 roku życia) zamieszkałym

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych!

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych! Wtorek, 20 sierpnia 2013 Informujemy, że od dnia 01.09.2013r. będzie można składać nowe wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy trwający od dnia 01.11.2013r. do 31.10.2014r.       W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinnych na nowy okres

Przypominamy o konieczności dostarczenia zaświadczeń szkolnych !

Przypominamy o konieczności dostarczenia zaświadczeń szkolnych ! Czwartek, 12 września 2013     Przypominamy o obowiązku dostarczenia do dnia 30.09.2013r. zaświadczenia szkolnego lub złożenie oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły-w przypadku dziecka uczącego się w szkole ponadgimnazjalnej.     Jest ono niezbędne do wypłaty : - dodatku do zasi

Przetarg nieograniczony-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przetarg nieograniczony-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Piątek, 13 września 2013

Dotyczy ogłoszenia: 366212 - 2013, data 10.09.2013r., na usługi szkoleniowe

Przetarg nieograniczony-Odpowiedź na zapytanie SIWZ

Przetarg nieograniczony-Odpowiedź na zapytanie SIWZ Piątek, 13 września 2013

Dotyczy ogłoszenia: 366212 - 2013, data 10.09.2013r., na usługi szkoleniowe