Godziny pracy GOPS w dniu 24 grudnia 2014r.

Godziny pracy GOPS w dniu 24 grudnia 2014r. Poniedziałek, 22 grudnia 2014

Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w dniu 24 grudnia 2014r. będzie czynny w godz. 7:00 – 13:00.

UWAGA! Metanol zabija!

UWAGA! Metanol zabija! Czwartek, 12 grudnia 2013

Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Mnisterstwo Zdrowia ostrzegają : wypicie alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz środków nieprzeznaczonych do spożycia może spowodować ślepotę a nawet śmierć!

Przetarg nieograniczony-ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony-ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Piątek, 20 grudnia 2013

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków

„Zatrudnienie w drodze”– Biuro Projektu zaprasza do udziału

„Zatrudnienie w drodze”– Biuro Projektu zaprasza do udziału Czwartek, 2 stycznia 2014

„ZATRUDNIENIE W DRODZE” to Projekt realizowany przez J&P MORITZ CONSULTING GROUP, i współfinansowany ze środków UE w ramach EFS. Skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. W ramach Projektu zapewnione min. bezpłatne doradztwo zawodowe, szkolenia i staże.

Rekrutacja do projektu systemowego na 2014 rok!

Rekrutacja do projektu systemowego na 2014 rok! Piątek, 17 stycznia 2014

GOPS rozpoczął rekrutację uczestników do projektu systemowego „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na 2014r.

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne Poniedziałek, 27 stycznia 2014

GOPS zaprasza na spotkanie rekrutacyjne uczestników do projektu systemowego „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej Poniedziałek, 3 lutego 2014

Przedmiot zamówienia : Sporządzenie indywidualnych diagnoz potrzeb oraz świadczenie poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców Gminy Oświęcim uczestniczących w projekcie współfinansowanym ze środków EFS „ Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim."