Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczenia

Składanie wniosku i ustalenie prawa

 

Ustalenie prawa do świadczenia dorby start oraz jego wypłata następują na wniosek.

Formularze wniosków oraz załączników do wniosku niezbędnych do przyznania prawa do świadczenia udostępnia GOPS.

Można je również pobrać z zakładki : Formularze wniosków i załączników.

 

Wnioski o ustalenie uprawnienia do świadczenia Dobry Start można składać :

  1.  elektronicznie od dnia 01 lipca za pomocą :

►  portal empatia.mrpips.gov.pl

► portalu PUE-ZUS 

► systemu bankowości elektronicznej

 

 

  1. tradycyjnie (papierowo) od dnia 1 sierpnia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Beskidzka 100 - pokój nr 6, tel. (33) 846 64 35.

Druki wniosków można już pobrać z GOPS lub ze strony internetowej www.gops.gminaoswiecim.pl

Wnioski o ustalenie uprawnienia do świadczenia Dobry Start można składać :

 

Z uwagi na fakt, iż z dniem 1 sierpnia GOPS rozpoczyna przyjmowanie tradycyjnych wniosków również w sprawach 500+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego- zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

Aby nabyć uprawnienia do świadczenia Dobry Start na rok szkolny 2018/2019 wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada.

 

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

Natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia następują w drodze decyzji.

Wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

A w przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej- podczas składania wniosku otrzymuje informację o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

 

Wypłata

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami,.

W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu - ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Sposób wypłaty :

1)      przelewem bankowym na wskazane konto,

2)      w kasie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, parter