Koperta Życia- Twoja nadzieja na szybką i skuteczną pomoc

W związku z upałami GOPS zachęca do zachęca do włączenia się do akcji „Koperta Życia”. Ta akcja społeczna skierowana do osób starszych, samotnych i chorych zamieszkujących Gminę Oświęcim. Ma na celu ułatwienie niesienia pomocy przez różnego rodzaju służby: medyczne, socjalne i inne w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

 

W skład Koperty życia wchodzą:

  • plastikowa koperta oznaczona naklejką z imieniem i nazwiskiem
  • karta informacyjna,
  • naklejka do umieszczenia na drzwiach lodówki  „TU JEST KOPERTA ŻYCIA”.

 

W kopercie życia powinny się znaleźć wszystkie te dane, które mogą być potrzebne ratownikom medycznym na wypadek konieczności udzielenia nam pomocy: informacje o przebytych chorobach, uczuleniach, rodzajach przyjmowanych leków.

Sama koperta powinna się znajdować w lodówce.

 

W otrzymanej karcie informacyjnej umieść ważne wskazówki na temat stanu swojego zdrowia tj. przyjmowanych leków, uczuleniach pacjenta na leki, rozpoznanych jednostkach chorobowych, a także numerach telefonów lub adresach osób najbliższych, które należy powiadomić o pobycie w szpitalu. Kartę informacyjną włóż do plastikowej koperty i umieść w lodówce czyli miejscu widocznym i dostępnym dla osoby udzielającej pomocy.

 

Na lodówkę przyklej naklejkę „TU JEST KOPERTA ŻYCIA”

 

 

Koperty można bezpłatnie odbierać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Beskidzka 100- w pokoju nr 10.

 

Więcej informacji uzyskasz od pracowników socjalnych GOPS pod numerem telefonu (33) 846 64 28 i (33) 846 64 38.

 

Serdecznie zapraszamy !!!!

 

Tagi