Strategie i programy

 

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych zostały opracowane i wdrożone strategie i programy gminne oraz realizowane programy : 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oświęcim na lata 2014-2020

Treść strategii

Opinia na temat wdrażania i realizacji Strategii w 2019r.

Opinia na temat wdrażania i realizacji Strategii w 2018r.

Opinia na temat wdrażania i realizacji Strategii w 2017r.

 

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2019-2023

Treść Programu

Sprawozdania z wykonania Programu w 2019r.

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2014-2018

Treść Programu

Sprawozdania z wykonania Programu w 2014r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2014r.

Sprawozdanie z wykonania Programu za 2015r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015r.

Sprawozdanie z wykonania Programu za 2016r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2016r.

Sprawozdanie z wykonania Programu za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2017r.

Sprawozdanie z wykonania Programu za 2018r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018r.

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 2019-2021

Treść Programu

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2019r.

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 2016-2018

Treść Programu

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2018r.

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2016r.

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2017r.

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2016r.

 

Roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

Sprawozdanie za 2019r.

Sprawozdanie za 2018r.

Sprawozdanie za 2017r.

Sprawozdanie za 2016r.

Sprawozdanie za 2015r.

 

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Informacje o Programie

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2014r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2015/2016r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2017/2018r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2018/2019r.

 

Gminny Program Małopolska Niania

Treść Programu