Strategie i programy

 

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych zostały opracowane i wdrożone strategie i programy gminne oraz realizowane programy : 

 

Gminny Program Małopolska Niania

Treść Programu

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oświęcim na lata 2014-2020

Treść strategii

Opinia na temat wdrażania i realizacji Strategii w 2014r.

Opinia na temat wdrażania i realizacji Strategii w 2015r.

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2019-2023

Treść Programu

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2014-2018

Treść Programu

Sprawozdania z wykonania Programu w 2014r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2014r.

Sprawozdanie z wykonania Programu za 2015r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015r.

Sprawozdanie z wykonania Programu za 2016r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2016r.

Sprawozdanie z wykonania Programu za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2017r.

Sprawozdanie z wykonania Programu za 2018r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018r.

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 2019-2021

Treść Programu

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2019r.

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 2016-2018

Treść Programu

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2018r.

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2016r.

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2017r.

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2016r.

 

Roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

Sprawozdanie za 2019r.

Sprawozdanie za 2018r.

Sprawozdanie za 2017r.

Sprawozdanie za 2016r.

Sprawozdanie za 2015r.

Sprawozdanie za 2014r.

Sprawozdanie za 2013r.

Sprawozdanie za 2012r.

 

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Informacje o Programie

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2014r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2015/2016r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2017/2018r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2018/2019r.

 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 2013-2015

Treść Programu

Sprawozdanie z wykonania Programu w 2013r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w 2014r.

Sprawozdanie z wykonania Programu za 2015r.

 

Program pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – PEAD

Informacje o Banku Żywności i formach pomocy

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2011r. 

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2012r. 

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęicm w 2013r.

 

Pierwszy dzwonek- program osłonowy dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+

Treść programu

  

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013

Założenia Programu

Sprawozdanie  z wykonania Programu w 2011r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2011r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w 2012r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2012r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w 2013r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2013r.

 

 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oświęcim na lata 2006-2013

Treść strategii

 

System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Oświęcim na lata 2008-2013

Założenia 

Sprawozdanie za 2011r.   

Sprawozdanie za 2012r.

 

 

Program Reintegracji Zawodowej i Społecznej dla Gminy Oświęcim na lata 2007-2009

Założenia Programu

Sprawozdanie z wykonania