Strategie i programy

 

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych zostały opracowane i wdrożone strategie i programy gminne oraz realizowane programy : 

 

Gminny Program Małopolska Niania

Treść Programu

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oświęcim na lata 2014-2020

Treść strategii

Opinia na temat wdrażania i realizacji Strategii w 2014r.

Opinia na temat wdrażania i realizacji Strategii w 2015r.

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2014-2018

Treść Programu

Sprawozdania z wykonania Programu w 2014r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2014r.

Sprawozdanie z wykonania Programu za 2015r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015r.

Sprawozdanie z wykonania Programu za 2016r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2016r.

Sprawozdanie z wykonania Programu za 2017r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2017r.

Sprawozdanie z wykonania Programu za 2018r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018r.

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 2016-2018

Treść Programu

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2016r.

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2017r.

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2018r.

 

Roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

Sprawozdanie za 2018r.

Sprawozdanie za 2017r.

Sprawozdanie za 2016r.

Sprawozdanie za 2015r.

Sprawozdanie za 2014r.

Sprawozdanie za 2013r.

Sprawozdanie za 2012r.

 

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Informacje o Programie

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2014r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2015/2016r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2017/2018r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2018/2019r.

 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 2013-2015

Treść Programu

Sprawozdanie z wykonania Programu w 2013r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w 2014r.

Sprawozdanie z wykonania Programu za 2015r.

 

Program pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – PEAD

Informacje o Banku Żywności i formach pomocy

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2011r. 

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2012r. 

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęicm w 2013r.

 

Pierwszy dzwonek- program osłonowy dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+

Treść programu

  

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013

Założenia Programu

Sprawozdanie  z wykonania Programu w 2011r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2011r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w 2012r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2012r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w 2013r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2013r.

 

 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oświęcim na lata 2006-2013

Treść strategii

 

System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Oświęcim na lata 2008-2013

Założenia 

Sprawozdanie za 2011r.   

Sprawozdanie za 2012r.

 

 

Program Reintegracji Zawodowej i Społecznej dla Gminy Oświęcim na lata 2007-2009

Założenia Programu

Sprawozdanie z wykonania