Strategie i programy

 

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych zostały opracowane i wdrożone strategie i programy gminne oraz realizowane programy : 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oświęcim na lata 2021-2025

Treść strategii

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2019-2023

Treść Programu

Sprawozdania z wykonania Programu w 2021r.

Sprawozdania z wykonania Programu w 2020r.

Sprawozdania z wykonania Programu w 2019r.

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 2019-2021

Treść Programu

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2021

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2020

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2019r.

 

Roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

Sprawozdanie za 2021r.

Sprawozdanie za 2020r.

Sprawozdanie za 2019r.

 

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Informacje o Programie

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2014r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2015/2016r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2017/2018r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2018/2019r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2019/2020r.

 

Gminny Program Małopolska Niania

Treść Programu