GOPS przystępuje do realizacji Programu Dobry Start !

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu został wyznaczony do realizacji zadań wynikających z Programu „Dobry Start”.

 

To 300zł. jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Przedmiotowe świadczenie otrzyma 4,6 miliona uczniów kraju, z czego ok. 2,5 tys. w Gminie Oświęcim.

 

Wnioski o ustalenie uprawnienia do świadczenia Dobry Start można składać :

  1.  elektronicznie od dnia 01 lipca 2018r. za pomocą :

►  portalu Empatia

► systemu bankowości elektronicznej

 

  1. tradycyjnie (papierowo) od dnia 1 sierpnia 2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Beskidzka 100 - pokój nr 6, tel. (33) 846 64 35.

Druki wniosków można już pobrać z GOPS lub ze strony internetowej www.gops.gminaoswiecim.pl

 

Z uwagi na fakt, iż z dniem 1 sierpnia GOPS rozpoczyna przyjmowanie tradycyjnych wniosków również w sprawach 500+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego- zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

 

Aby nabyć uprawnienia do świadczenia Dobry Start na rok szkolny 2018/2019 wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2018r.

 

 

 

Ponadto informuje, że Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie uruchomił specjalną Infolinię 300+ pod numerem 12 392 12 80

 

Natomiast Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało materiały dot. Programu Dobry Start, z którymi można zapoznać się pod adresem : www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

 

 

 

 

Tagi