Bezpłatna pomoc psychologa i prawnika dla osób dotkniętych przemocą domową

Informujemy, iż w przypadku wystąpienia przemocy domowej istnieje możliwość skorzystania z telefonicznej bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej

W przypadku wystąpienia przemocy domowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu  z/s w Grojcu informuje o możliwości skorzystania z telefonicznej, bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.

 

Pomocy  udzielają specjaliści Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu  ul. Dąbrowskiego 139

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 22:00

tel: 510-374-573

e-mail: wsparcie@akcja.pl

 

Tagi