Trwa nabór wniosków na 300+

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać drogą elektroniczną od 1 lipca br. Drogą tradycyjną - od 1 sierpnia br.

Świadczenie „Dobry Start” w kwocie 300zł. przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia.

Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

 

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać drogą elektroniczną od 1 lipca br. przez :

 

Drogą tradycyjną od 1 sierpnia br. w siedzibie GOPS.

 

Ci, którzy nie zdążą załatwić formalności podczas wakacji, mogą to zrobić najpóźniej do 30 listopada 2020r.

 

Osoby ubiegające się o świadczenie „Dobry Start” składają jeden wniosek na wszystkie dzieci

 

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Dodatkowe informacje oraz formularze wniosków dostępne są tutaj

Tagi