Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym – złóż wniosek by zachować ciągłość wypłat

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym – złóż wniosek by zachować ciągłość wypłat Czwartek, 7 października 2021 Przypominamy, że świadczenia z rodzinne jak i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na roczne okresy świadczeniowe. Aby zachować ciągłość uprawnień do przedmiotowych świadczeń należy złożyć nowy wniosek w terminie do 31 października br. -świadczenia z funduszu alimentacyjnego i 30 listopada br.- świadczenia rodzinne,

Wznowienie dyżurów pracowników socjalnych w sołectwach

Wznowienie dyżurów pracowników socjalnych w sołectwach Środa, 11 sierpnia 2021 W związku ze zniesieniem części obostrzeń z powodu COVID-19 z dniem 1 września 2021r. GOPS przywraca dyżury pracowników socjalnych w terenowych punktach przyjęć stron w poszczególnych sołectwach- z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego.(tj. maseczki, płyny dezynfekujące, bezpieczna odległość min. 1,5m od innych osób)

Od 1 września nabór wniosków na stypendia szkolne

Od 1 września nabór wniosków na stypendia szkolne Środa, 11 sierpnia 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2021/2022.

Sieć EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE

Sieć EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE Wtorek, 10 sierpnia 2021 Sieć EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Kampania będzie trwała od lipca do października 2021 r.

Opieka wytchnieniowa – 2 wolne miejsca dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami

Opieka wytchnieniowa – 2 wolne miejsca dla opiekunów  dzieci  z niepełnosprawnościami Piątek, 6 sierpnia 2021 GOPS informuje, iż dysponuje dwoma wolnymi miejscami dla opiekunów dziecka z niepełnosprawnościami na usługi opieki wytchnieniowej

Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej- kurs prawa jazdy

Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej- kurs prawa jazdy Piątek, 30 lipca 2021 Przedmiot usługi : realizacja kursu prawa jazdy kat. „B” dla 2 osób.

Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej- poradnictwo psychologiczne

Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej- poradnictwo psychologiczne Piątek, 30 lipca 2021 Przedmiot usługi: Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla klientów GOPS Oświęcim w wymiarze maksymalnie 180 godzin.

Mobilny punkt ZUS dla wniosków o świadczenia 300+

Mobilny punkt ZUS dla wniosków o świadczenia 300+ Piątek, 30 lipca 2021 W środę (11 sierpnia) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grojcu  przy ul. Beskidzkiej 100 stanie mobilny punkt ZUS. Eksperci pomogą w założeniu profilu na PUE i poprawnym złożeniu wniosku o świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start”.

Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel Czwartek, 29 lipca 2021 Od dnia 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych Czwartek, 29 lipca 2021 Coroczna przerwa w wydawaniu zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w przypadku gdy pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego -w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

archiwum wiadomości