Przygotowujemy kolejne wydanie paczek żywnościowych

Przygotowujemy kolejne wydanie paczek żywnościowych Poniedziałek, 18 marca 2019 W dniach 28-29 kwietnia 2019r. nastąpi wydawanie żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 -2020. Osoby zainteresowane pomocą żywnościową, nie objęte stałą pomocą GOPS, prosimy o kontakt.

Zyskaj szansę na odbycie szkolenia lub stażu!

Zyskaj szansę na odbycie szkolenia lub stażu! Środa, 6 marca 2019 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przedłużył do dnia 31.03.2019r. rekrutację do Projektu pn. „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SPES- nabór wniosków na stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

SPES- nabór wniosków na stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym Środa, 6 marca 2019 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES wspiera rodziny opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym i znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Rodziny zakwalifikowane do Programu Pomocy Dzieciom otrzymują pomoc w formie dostosowanej do potrzeb. Do dnia 30.03.2019r. trwa nabór wniosków na stypendia.

Rozpoczynamy kolejną edycję grupy wsparcia

Rozpoczynamy kolejną edycję grupy wsparcia Wtorek, 26 lutego 2019 27 lutego br. rozpoczyna się kolejna edycja spotkań grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Ogólnopolski system Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Ogólnopolski system Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wtorek, 5 lutego 2019 Od 1 stycznia 2019 roku zmieniła się forma korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego, której organizatorami są powiaty. Teraz uzyskanie darmowej porady prawnej jest znacznie łatwiejsze.

Nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych

Nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych Poniedziałek, 4 lutego 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych zajęć nauki pływania, które odbywają się w każdą sobotę w godzinach 10.30-11.30 na basenie w Oświęcimiu.

Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej

Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej Środa, 30 stycznia 2019 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja : 4.02.2019r.- 01.03.2019r.

Większa kontrola dłużników oraz wyższe kryterium dochodowe do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Większa kontrola dłużników oraz wyższe kryterium dochodowe do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego Piątek, 11 stycznia 2019 Podniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych, większa odpowiedzialność pracodawców zatrudniających dłużników – to niektóre elementy zmian w ramach pakietu alimentacyjnego.

Waloryzacja kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Waloryzacja kwoty świadczenia pielęgnacyjnego Czwartek, 3 stycznia 2019 Od 1 stycznia 2019r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1.583,00zł. miesięcznie.

Teraz Karta Dużej Rodziny również dla rodziców dorosłych już dzieci

Teraz Karta Dużej Rodziny również dla rodziców dorosłych już dzieci Środa, 2 stycznia 2019 Powiększył się wachlarz osób, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019r. o Kartę mogą ubiegać się wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na łącznie utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

archiwum wiadomości