Konferencja dla instytucji wspierających nt. pracy asystenta rodziny

W dniu 9.11.2016r. w Domu Ludowym w Grojcu odbyła się konferencja pt. „Przybliżenie warsztatu pracy asystenta rodziny wśród instytucji wspierających dziecko i rodzinę” zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wzięło w niej udział około 70 osób:   przedstawiciele  oświaty, służby zdrowia, policji,  pomocy społecznej a także sądu.

 

Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszali zagadnienia związane z funkcjonowaniem zawodu asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, trudności w pracy asystenta rodziny, a także  porównywali pracę asystenta rodziny  w środowisku miejskim i wiejskim. Zebranym gościom na przykładzie indywidualnego przypadku przedstawiono pracę asystenta rodziny w środowisku rodzinnym, pokazano możliwość poprawy sytuacji rodziny poprzez istniejące zasoby rodziny.

 

Uczestnicy wysłuchali także prezentacji dotyczącej działania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  w Kętach oraz  poznali zagadnienia dotyczące funkcjonowania zawodu asystenta rodziny w skali kraju od roku 2012,  możliwości wykorzystania  w poprawie funkcjonowania rodziny istniejących w niej  więzi oraz  więzi lokalnych,  a także zasadności organizowania Konferencji Grup Rodzinnych. Zwrócono także uwagę na konieczność wprowadzenia zmian  dotyczących możliwości poprawy w funkcjonowaniu rodziny w skali krajowej  poprzez zmianę sposobu myślenia pajdocentrycznego na familiocentryczny.

 

Dla gości zostało przygotowane ulotki, w których zostały zamieszczone informacje dotyczące zawodu asystenta rodziny oraz możliwości  kontaktu z Gminnym  Ośrodkiem Przemocy Społecznej.

 

Obecność gości, którzy zadeklarowali swoje przybycie okazała się znaczna a poziom wykładów był wysoki i  spełnił oczekiwania organizatorów.

 

Koszty konferencji wyniosły łącznie 1.348,00zl., z czego : 

  • 648,00 zł   - usługa gastronomiczna wykonana przez firmę  PROMYK s.c
  • 700,00 zł  - wygłoszenie prezentacji „Praca asystenta rodziny w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne zasoby rodziny” przez  Tomasza Polkowskiego
Tagi

GALERIA