Nowe rozwiązania w zakresie kontaktu z MUW w sprawach koordynacji świadczeń rodzinnych oraz 500+

Od 3 kwietnia 2018 r. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie wprowadził nowe rozwiązania w zakresie uzyskiwania informacji i kontaktu w sprawach koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.

W związku z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428), z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania realizowane dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach świadczeń rodzinnych, w rozumieniu przepisów unijnych zostały przejęte do realizacji przez Wojewodę Małopolskiego.

 

Na gruncie polskiego ustawodawstwa dotyczy to:
1)    świadczeń rodzinnych, w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.);
2)    świadczeń wychowawczych, w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 ze zm.), tj. 500+;
3)    zasiłków dla opiekunów w rozumieniu ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 ze zm.);
4)    jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860).

 

W związku z tym akta wszystkich spraw, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie do dnia 31 grudnia 2017 r. zostały przekazane Wojewodzie Małopolskiemu.

 

Od dnia 03 kwietnia 2018r. zostały wprowadzone zmiany w zakresie uzyskiwania informacji i możliwości kontaktu telefonicznego i osobistego:

  1.  Wnioskodawcy są informowani o możliwości uzyskania wszystkich informacji o potrzebnych dokumentach i pomocy urzędników przy kompletowaniu dokumentacji i/lub uzupełnianiu wniosków w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej lub w Urzędach Gmin. Wnioskodawcy nie są wzywani do złożenia wyjaśnień i/lub osobistego stawiennictwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zebranie całości dokumentacji na etapie składania wniosku w gminie spowoduje, że wniosek jest rozpatrywany sprawniej, bez prowadzenia dodatkowej korespondencji w sprawie.
  2. W dalszym ciągu informację o stanie sprawy o ustalenie koordynacji można uzyskać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Adres strony internetowej: www.malopolska.uw.gov.pl
  3.  Uruchomiona jest specjalna infolinia dla wnioskodawców nr tel. 12 430 29 73. Po podaniu numeru pesel można będzie uzyskać informacje o dacie wpływu wniosku, statusie sprawy oraz lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla Mieszkańców całej Małopolski.
  4.  W razie potrzeby osobistego kontaktu pracownicy Wojewody przyjmują wnioskodawców w Krakowie przy ul. Lea 112

- w poniedziałki w godz. 14.00 - 17.00
             - od wtorku do piątku w godz.8.00 - 11.00
 

 
 
Tagi