GOPS zachęca do składania elektronicznych wniosków

Od 1 lipca można składać elektroniczne wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń 300+, 500+, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o ustalenie uprawnienia do świadczeń 300+, 500+, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać :

  1.  elektronicznie od dnia 01 lipca 2018r. za pomocą :
  1. tradycyjnie (papierowo) od dnia 1 sierpnia 2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Beskidzka 100 

 

Druki wniosków można już pobrać z GOPS lub ze strony internetowej www.gops.gminaoswiecim.pl

Klikając na odpowiednie zakładki znajdą Państwo również więcej informacji nt. poszczególnych świadczeń.

 

Z uwagi na fakt, iż z dniem 1 sierpnia GOPS rozpoczyna przyjmowanie tradycyjnych wniosków na nowy okres zasiłkowy dla wszystkich świadczeń - zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

 

Tagi