Przygotowujemy kolejne wydanie paczek żywnościowych

W dniach 28-29 marca 2019r. nastąpi wydawanie żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 -2020. Osoby zainteresowane pomocą żywnościową, nie objęte stałą pomocą GOPS, prosimy o kontakt.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu informuje, że w dniu 28 i 29 marca 2019r. nastąpi wydawanie żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 -2020.

Żywność wydawana będzie przez Fundację Pomocy Społecznej w Brzeszczach, formie paczek żywnościowych.

 

Przypominamy, że GOPS w Grojcu kwalifikuje osoby (rodziny) do odbioru pomocy żywnościowej i wystawia skierowania dla osób chcących otrzymać taką formę pomocy.

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową, nie objęte stałą pomocą GOPS, powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grojcu, ul. Beskidzka 100 , w celu złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających dochody członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

 

Wymaganym kryterium do odbioru pomocy żywnościowej jest dochód który nie przekracza 200 % kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej.

  • 1056,00 zł. dochód na osobę w rodzinie
  • 1402,00 zł. dochód osoby samotnie gospodarującej

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Aneta Albiniak - pracownik socjalny GOPS Oświęcim z/s w Grojcu , tel. (33) 846 64 27

Tagi