GOPS zatrudni opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych oraz opiekunów dzieci

GOPS zatrudni opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych oraz opiekunów dzieci w ramach umowy zlecenia – nabór ciągły. Usługi mają być realizowane w domach świadczeniobiorców na terenie Gminy Oświęcim.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu ul. Beskidzka 100 zatrudni opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych oraz opiekunów dzieci w ramach umowy zlecenia – nabór ciągły.

 

Usługi mają być realizowane w domach świadczeniobiorców,  na terenie Gminy Oświęcim obejmującej 13 wsi: Babice, Broszkowice, Brzezinka, Dworu Drugie, Grojec, Harmęże, Łazy, Pławy, Poręba Wielka, Rajsko, Stawy Monowskie, Włosienica, Zaborze .

 

Zakłada się zatrudnienie kilku osób w godzinach dopołudniowych i popołudniowych dla poszczególnych podopiecznych.

 

Zakres usług obejmuje w szczególności:

a. dla osób dorosłych: czynności opiekuńcze (podanie posiłku, ubranie, zmiana pampersów, podanie leków), zabezpieczenie potrzeb psychospołecznych ( spacer, rozmowa, czytanie), czynności gospodarcze (zakupy, sprzątanie, zmiana pościeli)

b. dla dzieci: czynności opiekuńczo- pielęgnacyjne ( opieka podczas nieobecności rodzica, podawanie posiłków i leków, pielęgnacja)

Usługi mogą obejmować inne czynności w ramach indywidualnych potrzeb podopiecznych

 

Osoby świadczące usługi muszą posiadać kwalifikacje w jednym z zawodów:

a. usługi dla dzieci : opiekunka dziecięca, pielęgniarka, położna lub inne medyczne, pedagog, psycholog lub pokrewne

b. usługi dla dorosłych: pielęgniarz, opiekun środowiskowy, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun w dps itp. lub wykształcenie średnie i udokumentowane doświadczenie w opiece nad osobami starszymi

 

Inne wymagania:

  1. Niekaralność
  2. Stan zdrowia pozwalający na realizację zlecenia
  3. Prawo jazdy kat.B:  wskazane

 

Termin realizacji zlecenia : od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2019 roku

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub pocztą elektroniczną :

  • Anna Chojnacka tel. 33 846-64-20/21, email: a.chojnacka@gops.gminaoswiecim.pl
  • Marta Lach  tel. 33 846-64-23, email: m.lach@gops.gminaoswiecim.pl

 

Zgodnie z przepisem art.4 pkt 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 „Prawo zamówień publicznych” do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

 

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Oświęcimiu

/-/ Anna Chojnacka

 

 

 

Grojec, dnia 23.08.2019r.

 

Tagi