Kontynuacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu kontynuuje współpracę w Programie, w ramach w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące osoby otrzymują paczki żywnościowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu podjął współpracę z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 PLUS. Podprogram przewidziany jest do sierpnia 2023r.

 

Pomoc w ramach POPŻ przysługuje, jeśli dochód netto nie przekracza:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej: 1823,60 zł

- w przypadku osoby w rodzinie: 1410,00 zł

 

GOPS kwalifikuje osoby/ rodziny do otrzymywania  pomocy żywnościowej  i wystawia skierowania dla osób chcących otrzymać  taką formę pomocy. Osoby zainteresowane pomocą żywnościową, nie objęte stałą pomocą ośrodka, powinny nawiązać kontakt telefoniczny lub osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Beskidzka 100.

 

Z programu mogą skorzystać również obywatele Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, zmuszeni byli opuścić swój kraj po 24 lutego 2022r. 

 

Dodatkowych informacji udzielają Pani Aneta Albiniak oraz Pani Agnieszka Szul-  pracownicy socjalni GOPS, tel. 33 846 64 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi