Waloryzacja kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia 2021r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosić będzie 1.971,00zł. miesięcznie.

Wypłaty przedmiotowych świadczeń w miesiącu styczniu 2021r. będą zrealizowane przez GOPS w zwaloryzowanych kwotach.

 

Podstawa prawna : Rozporządzenie Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021

Tagi