Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie 2023/2024 z wyższym kryterium dochodowym

Przypominamy, że od nowego okresu świadczeniowego, który rozpoczął się 1 października 2023 r., kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1.209,00 zł.

Stały mechanizm wzrostu kryterium dochodowego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wprowadzono na mocy ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.

Po zmianach kryterium dochodowe podlega co 3 lata zwiększeniu o wskaźnik waloryzacji, którym jest procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota kryterium dochodowego będzie przeliczana co 3 lata w taki sposób, że jej wysokość wyniesie tyle, ile wynosiłaby gdyby waloryzacja była przeprowadzana co roku. Po raz pierwszy waloryzacja kryterium dochodu na takich zasadach jest przeprowadzana właśnie w 2023 r.

 

Dodatkowo, przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje  tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę" . Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie przez osobę uprawnioną progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie skutkuje automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Osoba taka będzie mogła otrzymać świadczenie pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem powyższego mechanizmu wynosi 100,00 zł.

 

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (tj. w 2022 roku) oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

Aby zachować ciągłość uprawnień do przedmiotowych świadczeń należy złożyć nowy wniosek w terminie do dnia 31 października.

 

Tagi