Baza informatorów dla osób niepełosprawnych

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na swojej stronie internetowej stworzył internetową bazę dla osób niepełnosprawnych.
W bazie tej znajduje się obecnie ponad 40 publikacji wydanych przez różne instytucje czy organizacje pozarządowe z terenu całego kraju.
Celem utworzenia bazy było ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz innym osobom zainteresowanym, do istotnych informacji i zebranie różnorodnych, publikowanych informatorów w jednym miejscu.
Internetowa baza będzie stale uzupełniana o nowe udostępnianie w internecie pozycje.

www.rops.krakow.pl

Tagi