Wzrasta liczba osob korzystających z pomocy społecznej


Jak wynika ze sporządzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu sprawozdania za okres od styczna do czerwca 2013, o 35% wzrosła ilość osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do pierwszego półrocza 2012r.

 

 

Wpływ na to miało podwyższenie od 01.10.2012r  kryterium dochodowego, przypadającego na członka rodziny czy też osobę samotnie gospodarującą co spowodowało  zwiększenie ilości wypłaconych zasiłków okresowych i stałych.

Tagi