Przetarg nieograniczony-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy ogłoszenia: 366212 - 2013, data 10.09.2013r., na usługi szkoleniowe

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 366212-2013 z dnia 2013-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Oświęcim

Zadanie częściowe Nr 1 Kurs na licencję I stopnia pracownika fizycznej ochrony osób i mienia Zadanie częściowe Nr 2 Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej z ...Termin składania ofert: 2013-09-18


 

Numer ogłoszenia: 372094 - 2013; data zamieszczenia: 13.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 366212 - 2013 data 10.09.2013r.

Dotyczy : usług szkoleniowych

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu, ul. Beskidzka 100, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8466420, fax. 33 8466432.

 SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

·         W ogłoszeniu jest: Zadanie częściowe Nr 6 Obsługa komputera z certyfikatem ECDL + mała księgowość i fakturowanie - 1 osoba oraz w załącznikach I informacje dotyczące ofert częściowych. Część Nr 6 Nazwa Obsługa komputera z certyfikatem ECDL + mała księgowość i fakturowanie - 1 osoba.

·         W ogłoszeniu powinno być: Zadanie częściowe nr 6 Obsługa komputera + mała księgowość i fakturowanie - 1 osoba oraz w załącznikach I informacje dotyczące ofert częściowych. Część Nr 6 Nazwa Obsługa komputera + mała księgowość i fakturowanie - 1 osoba.

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1.

·         W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.gops.oswięcim-gmina.pl, www.oswiecim-gmina.pl.

·         W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.gops.oswiecim-gmina.pl, www.oswiecim-gmina.pl.

II.2) Tekst, który należy dodać:

·         Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4.

·         Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zadanie częściowe Nr 6 Obsługa komputera + mała księgowość i fakturowanie - 1 osoba oraz w załącznikach I informacje dotyczące ofert częściowych. Część Nr 6 Nazwa Obsługa komputera + mała księgowość i fakturowanie - 1 osoba.

·         Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.1.

·         Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.gops.oswiecim-gmina.pl, www.oswiecim-gmina.pl.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Oświęcimiu

/-/ Anna Chojnacka

 

 _________________________________________________________________________

Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców

Gminy Oświęcim”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego

 

 

Tagi