Ostatnia wypłata 500+ z GOPS w miesiącu maju 2022 r.

Ostatnia wypłata 500+ z GOPS w miesiącu maju 2022 r. Poniedziałek, 16 maja 2022 Z dniem 1.01.2022 r. ZUS przejął zadania związane z obsługą świadczenia wychowawczego. Zatem w miesiącu maju br. GOPS zakończy wypłatę świadczeń przyznanych na okres świadczeniowy 2021/2022. Ostatnia wypłata nastąpi w dniu 19.05.2022 r.

Zapisy do Programu Operacyjnego- Pomoc Żywnościowa

Zapisy do Programu Operacyjnego- Pomoc Żywnościowa Wtorek, 10 maja 2022 Osoby zainteresowane pomocą żywnościową, nie objęte stałą pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, powinny nawiązać kontakt z GOPS osobisty lub telefoniczny pod numerem 33 846 64 27.

#Pomoc Ukrainie. Gminny magazyn pomocowy- dni otwarcia

#Pomoc Ukrainie. Gminny magazyn pomocowy- dni otwarcia Poniedziałek, 25 kwietnia 2022 Informujemy, że w miesiącu maju 2022r. gminny magazyn pomocowy dla uchodźców z Ukrainy mieszkających na terenie Gminy Oświęcim będzie otwarty w wybranych dniach :

Terminy przyjmowania wniosków od uchodźców z Ukrainy w celu ustalenia uprawnień do świadczeń

Terminy przyjmowania wniosków od uchodźców z Ukrainy w celu ustalenia uprawnień do świadczeń Piątek, 22 kwietnia 2022 Wnioski o ustalenie świadczeń dla uchodźców prosimy prosimy składać w poniedziałki, środy i piątki w godz.8.00-14.00. W tym czasie dyżuruje tłumacz języka ukraińskiego. Druki wniosków dostępne są w treści ogłoszenia.

Świąteczna zbiórka produktów codziennych dla rodzin z Ukrainy mieszkających w gminie Oświęcim

Świąteczna zbiórka produktów codziennych dla rodzin z Ukrainy mieszkających w gminie Oświęcim Środa, 6 kwietnia 2022 Zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce produktów, które trafią do gminnego magazynu pomocowego GOPS. Dary z magazynu codziennie trafiają bezpośrednio do ukraińskich rodzin na terenie naszej gminy.

Przyjmowanie wniosków od uchodźców z Ukrainy w celu ustalenia uprawnień do świadczenia w wysokości 300,00 zł., świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej-zmiana dni

Przyjmowanie wniosków od uchodźców z Ukrainy w celu ustalenia uprawnień do świadczenia w wysokości 300,00 zł., świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej-zmiana dni Wtorek, 29 marca 2022 Wraz z wejściem w życie tzw. spec ustawy GOPS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie świadczeń dla uchodźców. Wnioski prosimy składać w poniedziałki, środy i piątki w godz.8.00-14.00. W tym czasie dyżuruje tłumacz języka ukraińskiego. Druki wniosków dostępne są w treści ogłoszenia.

Wynik otwartego konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej

Wynik otwartego konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej Wtorek, 29 marca 2022 Wynik konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez GOPS pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Oświęcim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

ZUS : artykuły w języku polskim i ukraińskim na temat pomocy, którą uchodźcy mogą uzyskać w ZUS

ZUS : artykuły w języku polskim i ukraińskim na temat pomocy, którą uchodźcy mogą uzyskać w ZUS Poniedziałek, 28 marca 2022 ZUS przygotował artykuły w języku polskim i ukraińskim z niezbędnymi informacjami o świadczeniach, z których mogą skorzystać uchodźcy z Ukrainy. Jednocześnie uruchomił Infolinię pod numerem 22 444 02 55 udzielającą infromacji o świadczeniach. Інфолінія про сімейні виплати для громадян України 22 444 02 55

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- aktualizacja

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- aktualizacja Środa, 23 marca 2022 Pomoc przyznaje się na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 poz. 1020).

archiwum wiadomości

GALERIA