Świąteczna zbiórka produktów codziennych dla rodzin z Ukrainy mieszkających w gminie Oświęcim

Świąteczna zbiórka produktów codziennych dla rodzin z Ukrainy mieszkających w gminie Oświęcim Środa, 6 kwietnia 2022 Zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce produktów, które trafią do gminnego magazynu pomocowego GOPS. Dary z magazynu codziennie trafiają bezpośrednio do ukraińskich rodzin na terenie naszej gminy.

Przyjmowanie wniosków od uchodźców z Ukrainy w celu ustalenia uprawnień do świadczenia w wysokości 300,00 zł., świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej-zmiana dni

Przyjmowanie wniosków od uchodźców z Ukrainy w celu ustalenia uprawnień do świadczenia w wysokości 300,00 zł., świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej-zmiana dni Wtorek, 29 marca 2022 Wraz z wejściem w życie tzw. spec ustawy GOPS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie świadczeń dla uchodźców. Wnioski prosimy składać w poniedziałki, środy i piątki w godz.8.00-14.00. W tym czasie dyżuruje tłumacz języka ukraińskiego. Druki wniosków dostępne są w treści ogłoszenia.

Wynik otwartego konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej

Wynik otwartego konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej Wtorek, 29 marca 2022 Wynik konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez GOPS pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Oświęcim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

ZUS : artykuły w języku polskim i ukraińskim na temat pomocy, którą uchodźcy mogą uzyskać w ZUS

ZUS : artykuły w języku polskim i ukraińskim na temat pomocy, którą uchodźcy mogą uzyskać w ZUS Poniedziałek, 28 marca 2022 ZUS przygotował artykuły w języku polskim i ukraińskim z niezbędnymi informacjami o świadczeniach, z których mogą skorzystać uchodźcy z Ukrainy. Jednocześnie uruchomił Infolinię pod numerem 22 444 02 55 udzielającą infromacji o świadczeniach. Інфолінія про сімейні виплати для громадян України 22 444 02 55

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- aktualizacja

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- aktualizacja Środa, 23 marca 2022 Pomoc przyznaje się na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 poz. 1020).

Jednorazowa pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy / одноразової грошової допомоги громадянам України

Jednorazowa pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy / одноразової грошової допомоги громадянам України Środa, 16 marca 2022 Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.Wnioski prosimy składać w godz.8.00-14.00. W tym czasie dyżuruje też tłumacz języka ukraińskiego. Приймаємо заяви на одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих на особу.

PILNE ! Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy

PILNE ! Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy Środa, 9 marca 2022 Drodzy mieszkańcy Gminy Oświęcim! Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zaangażowania włożonego w organizację pomocy na rzecz poszkodowanych w konflikcie zbrojnym na Ukrainie. Liczba uchodźców przebywających obecnie na terenie naszej gminy stale rośnie. Dlatego prowadzimy intensywną zbiórkę darów na ich rzecz. Liczymy na dalszą wrażliwość i otwarte serca.

#Pomoc Ukrainie. Gminny magazyn pomocowy

#Pomoc Ukrainie. Gminny magazyn pomocowy Poniedziałek, 7 marca 2022 W Gminie Oświęcim został uruchomiony magazyn pomocowy, gdzie trafiają wszystkie produkty ze zbiórek organizowanych na terenie naszej Gminy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Ви потребуєтедопо?

Otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej

Otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej Piątek, 4 marca 2022 Dyrektor GOPS ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez GOPS pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Oświęcim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

archiwum wiadomości

GALERIA