W dniu 2 lutego br. dyżur prawnika w formie telefonicznej

W dniu 2 lutego br. dyżur prawnika w formie telefonicznej Poniedziałek, 31 stycznia 2022 Informujemy, że w dniu 2 lutego 2022 r. prawnik będzie udzielał porad dla mieszkańców Gminy Oświęcim wyjątkowo telefonicznie pod numerem 606 116 309 telefonu w godz.16.00-19.00

Nowe wnioski o wypłatę 500+ składamy do ZUS

Nowe wnioski o wypłatę 500+ składamy do ZUS Czwartek, 27 stycznia 2022 Od dnia 1 stycznia 2022 r. wnioski o wypłatę świadczenia na nowo narodzone dzieci należy składać do ZUS. Natomiast od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o wypłatę świadczenia na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się z dniem 1 czerwca 2022 r. GOPS będzie kontynuował wypłaty dotąd przyznanych świadczeń do dnia 31 maja 2022 r.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022-nabór wniosków

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022-nabór wniosków Środa, 26 stycznia 2022 GOPS rozpoczął nabór do Programu, którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

„Opieka Wytchnieniowa”–edycja 2022- nabór wniosków!

„Opieka Wytchnieniowa”–edycja 2022- nabór wniosków! Środa, 26 stycznia 2022 Osoby opiekujące się osobami zależnymi, chętne do skorzystania z Programu proszone są o składanie niezbędnych dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu

Od 19 stycznia 2022r. kontynuacja dyżurów prawnika dla mieszkańców Gminy Oświęcim

Od 19 stycznia 2022r. kontynuacja dyżurów prawnika dla mieszkańców Gminy Oświęcim Środa, 19 stycznia 2022 Dyżury prawnika odbywają się w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach 16.00-19.00 w sali sesyjnej na IV piętrze urzędu gminy przy ul. Zamkowej 12 w Oświęcimiu. Telefoniczne ustalenie terminu spotkania nie jest wymagane.

Dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej

Dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej Środa, 5 stycznia 2022 Dnia 4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym. Realizacją świadczenia zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu.

Wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy należy składać do ZUS

Wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy należy składać do ZUS Poniedziałek, 3 stycznia 2022 Począwszy od 1 stycznia 2022r. ZUS przyjmuje wnioski o RKO wyłącznie w formie elektronicznej. Pytania w sprawie świadczenia prosimy kierować do ZUS

Rosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Rosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej Środa, 29 grudnia 2021 Od 1 stycznia 2022r. próg dochodowy uprawniający do świadczeń i usług z systemu pomocy społecznej będzie wynosił : • dla osoby samotnie gospodarującej – 776zł (wzrost o 11%), • dla osoby w rodzinie – 600 zł (wzrost o 14%).

Waloryzacja kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Waloryzacja kwoty świadczenia pielęgnacyjnego Środa, 29 grudnia 2021 Od 1 stycznia 2022r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosić będzie 2.119,00zł. miesięcznie. Wypłaty przedmiotowych świadczeń w miesiącu styczniu 2022r. będą zrealizowane przez GOPS w zwaloryzowanych kwotach.

Najuboższym mieszkańcom naszej Gminy rozdano paczki świąteczne

Najuboższym mieszkańcom naszej Gminy rozdano paczki świąteczne Środa, 29 grudnia 2021 Przed Świętami Bożego Narodzenia, jak co roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu przygotował paczki świąteczne dla mieszkańców Gminy Oświęcim, których dochód kształtował się poniżej kryterium wynikającego z Ustawy o pomocy społecznej.

archiwum wiadomości

GALERIA