„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 -nabór wniosków

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 -nabór wniosków Poniedziałek, 9 stycznia 2023 GOPS rozpoczął nabór do Programu, którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

„Opieka Wytchnieniowa”–edycja 2023- nabór wniosków!

„Opieka Wytchnieniowa”–edycja 2023- nabór wniosków! Poniedziałek, 9 stycznia 2023 Osoby opiekujące się osobami zależnymi, chętne do skorzystania z Programu proszone są o składanie niezbędnych dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu

Waloryzacja kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Waloryzacja kwoty świadczenia pielęgnacyjnego Poniedziałek, 2 stycznia 2023 Od 1 stycznia 2023 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosić będzie 2.458,00zł. miesięcznie. Wypłaty przedmiotowych świadczeń w miesiącu styczniu 2023 r. będą zrealizowane przez GOPS w zwaloryzowanych kwotach.

Najbiedniejsi mieszkańcy naszej Gminy otrzymali paczki świąteczne

Najbiedniejsi mieszkańcy naszej Gminy otrzymali paczki świąteczne Czwartek, 22 grudnia 2022 Jak co roku, przed Świętami Bożego Narodzenia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu przygotował paczki świąteczne dla mieszkańców Gminy Oświęcim, których dochód kształtował się poniżej kryterium wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

Ulga energetyczna z Kartą Dużej Rodziny- wyjaśnienia

Ulga energetyczna z Kartą Dużej Rodziny- wyjaśnienia Środa, 7 grudnia 2022 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało na swojej stronie internetowej wyjaśnienia dotyczące rozwiązań służących ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających KDR, którzy są odbiorcami energii elektrycznej.

Zbiórka koców oraz śpiworów dla mieszkańców Ukrainy

Zbiórka koców oraz śpiworów dla mieszkańców Ukrainy Wtorek, 29 listopada 2022 Gmina Oświęcim wraz ze Stowarzyszeniem „POZYTYWNI” organizują zbiórkę nowych lub czystych, niezniszczonych koców i śpiworów dla mieszkańców Ukrainy.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła- zmiana zasad weryfikacji i przyznawania świadczenia

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła- zmiana zasad weryfikacji i przyznawania świadczenia Środa, 9 listopada 2022 W dniu 4 listopada 2022 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- zmiana druku wniosku

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- zmiana druku wniosku Środa, 9 listopada 2022 Z dniem 1 listopada 2022 r. nastąpiła zmiana druku wniosku o wypłatę świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)

archiwum wiadomości

GALERIA