Zmiany w przepisach dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Nowe przepisy regulują zalecenia dla Policji, Żandarmerii Wojskowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także kwestie w zakresie odizolowania sprawcy przemocy od ofiary.

Z dniem 30 listopada 2020r. weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

 

Przepisy regulują zalecenia dla Policji, Żandarmerii Wojskowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zmiany precyzują również przepisy dot. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także kwestie w zakresie odizolowania sprawcy przemocy od ofiary.

 

Regulacja przepisów ma na celu poprawę sprawności i efektywności procedur w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.  Zmiany dotyczą m.in. przyznaniu Policji oraz Żandarmerii Wojskowej uprawnień do wydania sprawcy przemocy nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania wspólnie zajmowanego z ofiarą przemocy, a także zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi.

 

Osoba doznająca przemocy ma prawo żądać, aby Sąd zobowiązał osobę stosującą przemoc do zakazu zbliżania lub opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i bezpośredniego otoczenia osoby pokrzywdzonej .

W sytuacji kiedy osoba stosująca przemoc nie jest zobowiązana do płacenia świadczeń alimentacyjnych, Sąd może zobowiązać tę osobę do udzielenia zabezpieczenia osobom pokrzywdzonym w postaci partycypowania w kosztach utrzymania mieszkania.

 

Dowiedz sie więcej na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie tutaj

Tagi