Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Oświęcim o wypełnienie ankiety dotyczącej analizy potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych  w Gminie Oświęcim.                     

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu przeprowadza diagnozę  potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych  w Gminie Oświęcim.                     

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Oświęcim o wypełnienie ankiety dotyczącej analizy powyższych potrzeb.

Wypełnione ankiety proszę zwrócić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs.  w Grojcu ul. Beskidzka 100  do 19 lipca 2022 r.

 

Osoby zainteresowane wsparciem proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu lub złożenie ankiety w GOPS.

 

Dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu ul. Beskidzka 100

czynny : w godz. od 7.00-15.00 ( wtorek do godz. 17)

e’mail: gops@gops.gminaoswiecim.pl

telefon: (33) 846 64 27 lub 28

 

                                                                                                       

Załączniki:

  1. Informacje w zakresie specjalistycznych usług oraz odpłatności.
  2. Ankieta

 

Tagi