Wykaz uprawnień

 

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.

Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

 

 

 

Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać Kartę.  

Każdy posiadacz Karty może korzystać z niej w dowolnym czasie. Oznacza to, że nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu aby uzyskać zniżki.

 

USTAWOWE UPRAWNIENIA

Możesz dostać między innymi:
  • zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym,
  • 50% ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka, macocha i ojczym,
  • 75% ulgi opłaty za paszport - dzieci,
  • bezpłatny wstęp do parków narodowych.
Jeśli jesteś niepełnosprawny lub Twoje dzieci są niepełnosprawne - sprawdź, czy instytucja lub firma, która oferuje zniżki, przyznaje większe zniżki dzieciom lub osobom niepełnosprawnym. Pamiętaj, żeby dostać taką zniżkę, należy pokazać legitymację osoby niepełnosprawnej.
 
Część przewoźników kolejowych oferuje ulgi handlowe dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, np. „Koleje Wielkopolskie” .

 

ZNIŻKI OD PARTNERÓW PRYWATNYCH

Wykaz partnerów prywatnych oraz wysokość zniżek dostępny jest na stronie www.empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr     

Wyszukiwanie partnerów umożliwione jest poprzez wykaz, rodzaj usługi oraz interaktywną mapę.

 

 

DODATKOWE UPRAWNIENIA W GMINIE OŚWIĘCIM

Właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość zwolnienia wynosi 4,00 zł miesięcznie dla każdego członka rodziny wielodzietnej zamieszkującego na danej nieruchomości.

 

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest posiadanie ważnych Kart Dużej Rodziny przez członków rodziny wielodzietnej oraz zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Chcący skorzystać ze zwolnienia winni są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz ze stosownymi załącznikami oraz przedstawić ważne Karty Dużej Rodziny.

 

Formularze deklaracji załączników dostępne są tutaj