Rekrutacja do projektu Małopolski Tele-Anioł

Rekrutacja do projektu Małopolski Tele-Anioł Środa, 20 listopada 2019 Informujemy, że ruszyła kolejna rekrutacja do projektu Małopolski Tele-Anioł – Pomocna Dłoń Zawsze Przy Tobie. Projekt skierowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i niesamodzielnych.

Domówienie elektronicznej Karty Dużej Rodziny bezpłatnie tylko do dnia 31.12.2019r.

Domówienie elektronicznej Karty Dużej Rodziny bezpłatnie tylko do dnia 31.12.2019r. Piątek, 8 listopada 2019 Osoby, które zawnioskowały o wydanie Karty Dużej Rodziny przed 1 stycznia 2018r. mogą do końca 2019r. bezpłatnie domówić drugą, elektroniczną formę tej Karty. Po tym terminie wydanie mKDR będzie wiązało się z opłatą w wysokości 9,21zł. za każdą Kartę.

Akcja zima-apel do mieszkańców Gminy Oświęcim

Akcja zima-apel do mieszkańców Gminy Oświęcim Piątek, 8 listopada 2019 W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Oświęcim o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne, i niepełnosprawne.

Wystartuj z POWER-em! -nabór do Projektu

Wystartuj z POWER-em! -nabór do Projektu Środa, 6 listopada 2019 Firma JMM Mariusz Lewandowski ogłosiła nabór do Projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest aktywizacja zawodowo- edukacyjna osób biernych zawodowo.

Uczniu! Sprawdź czy masz ważną Kartę Dużej Rodziny!

Uczniu! Sprawdź czy masz ważną Kartę Dużej Rodziny! Poniedziałek, 14 października 2019 Przypominamy, że Karty Dużej Rodziny dla dzieci wydawane są do ukończenia przez nie 18 roku życia lub nauki w szkole. Po tym czasie tracą swą ważność. Rodzice korzystają z Programu dożywotnio.

Sółdzielnia Socjalna Serwis - nabór do projektu Łamiemy Bariery

Sółdzielnia Socjalna Serwis - nabór do projektu Łamiemy Bariery Poniedziałek, 14 października 2019 W w projekcie mogą uczestniczyć osoby z województwa małopolskiego, które są : bierne zawodowo, w wieku do 29r.ż., zwłaszcza z orzeczeniem o niepełnosprawności. Rekrutacja odbędzie się w dniach 16-18.10.2019r.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - rozeznanie potrzeb w Gminie Oświęcim

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - rozeznanie potrzeb w Gminie Oświęcim Piątek, 11 października 2019 Gmina Oświęcim składa wniosek o środki w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W związku z powyższym, mieszkańcy Gminy Oświęcim do dnia 18.10.2019r. mogą zgłaszać zainteresowanie udziałem w programie.

Integracyjna wycieczka do Chorzowa

Integracyjna wycieczka do Chorzowa Piątek, 11 października 2019 W dniu 28.09.2019r. GOPS zorganizował jednodniową wycieczkę do Chorzowa i Katowic dla rodzin z dziećmi objętych wsparciem asystenta rodziny.

500+ dla osób niepełnosprawnych

500+ dla osób niepełnosprawnych Piątek, 4 października 2019 Informujemy, że wniosek o świadczenie uzupełniające należy złożyć do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, tj. odpowiednio ZUS lub KRUS.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego z wyższym kryterium dochodowym

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego z wyższym kryterium dochodowym Wtorek, 1 października 2019 Do poziomu 800zł. wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego od okresu świadczeniowego 2019/2020.

archiwum wiadomości

GALERIA