Otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Oświęcim"-ogłoszenie wyniku

Otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu pod nazwą Środa, 22 marca 2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Oświęcim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej Poniedziałek, 6 marca 2023 Dyrektor GOPS zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Oświęcim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Centrum Poradnicze – Daj Sobie Szansę!

Centrum Poradnicze – Daj Sobie Szansę! Środa, 1 marca 2023 Stowarzyszenie Szansa zaprasza do Centrum Poradniczego w ramach którego można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa: rodzinno–pedagogicznego, psychologicznego, i prawnego. Rejestracja na porady odbywa się pod numerami telefonicznymi: 33 843 40 68 oraz 573 164 944 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 16:00.

Otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Oświęcim"

Otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu pod nazwą Czwartek, 23 lutego 2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Oświęcim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Podwyższenie kryterium dochodowego w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 !

Podwyższenie kryterium dochodowego w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ! Piątek, 17 lutego 2023 Z przedmiotowej pomocy mogą skorzystać dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe szczególnie starsze, chore, niepełnosprawnym spełniające warunki otrzymania pomocy.

CBM w Oświęcimiu realizuje Projekt ,,Nowy Start III"

CBM w Oświęcimiu realizuje Projekt ,,Nowy Start III Czwartek, 16 lutego 2023 Zwolnili Cię z pracy? Jesteś na wypowiedzeniu? Zamknąłeś firmę? Planujesz odejść z rolnictwa? Skorzystaj z darmowych form wsparcia : dotacje, staże, szkolenia!

Dbam o swoje zdrowie psychiczne 2023!

Dbam o swoje zdrowie psychiczne 2023! Czwartek, 16 lutego 2023 Fundacja Edukacji Nowoczesnej organizuje kolejną edycję projektu psychologicznego skierowanego do osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych. W ramach projektu każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z 15 godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem. Beneficjenci projektu będą mogli wybrać formę spotkań. Porady psychologiczne udzielane będą zarówno stacjonarnie, jak i za pomocą środków porozumiewania się na odległość/online (telefon, Skype itp.).

Tańsze ferie z Kartą Dużej Rodziny !

Tańsze ferie z Kartą Dużej Rodziny ! Poniedziałek, 23 stycznia 2023 Interaktywna mapa #KDR pomoże szybko wyszukać firmy czy instytucje, które oferują ulgi w wybranych przez nas branżach i regionach.

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych dostarczanych za pomocą sieci gazowej

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych dostarczanych za pomocą sieci gazowej Wtorek, 17 stycznia 2023 Realizatorem świadczenia na terenie Gminu Oświęcim jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs w Grojcu ul. Beskidzka 100, tel. (33) 846 64 35

mLegitymacja dla emerytów i rencistów

mLegitymacja dla emerytów i rencistów Poniedziałek, 16 stycznia 2023 Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Plastikowe legitymacje pozostają ważne.

archiwum wiadomości

GALERIA