Lokalny system wsparcia

  

    Rodzina z problemem przemocy

Komenda Powiatowa Policja w Oświęcimiu

Oświęcim ul. Wyspiańskiego 2

tel: +48 (33) 847 52 07

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Grojec ul. Beskidzka 100

tel: +48 (33) 846 64 20

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Oświęcim ul. Zamkowa 12

tel: +48 (33) 844 95 00 

 

Kuratorzy

Oświęcim ul. Jagiełły 29

tel: +48 (33) 876 38 28

         Prokuratura Rejonowa

          Oświęcim ul. Zwirki i Wigóry 1

           tel: +48 (33) 842 22 29

Sąd Rejonowy

Oświęcim ul. Jagiełły 29

tel: +48 (33) 876 38 64

Ośrodki Zdrowia

Wiejski Ośrodek Zdrowia Włosienica

ul. Suskiego 33

tel : +48 (33) 842 29 04

Wiejski Ośrodek Zdrowia

Grojec ul. Główna 1

tel: +48 (33) 842 82 00

Placówki Oświatowe

( szkoły przedszkola- nauczyciel, pedagog )

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Oświęcim ul. Bema 4

tel : +48 (33) 843 11 62

 

Organizacje Pozarządowe

 

Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu

Oświęcim ul. Więźniów Oswięcimia 10

tel: +48 (33) 843 40 68

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Oświęcim ul. Dąbrowskiego 139

tel: +48 (33) 476 01 03